EAL 170107 andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i EAL*17 01 06 – NS: 9912

Skal inneholde

  • Baderomsfliser, fugemasse med vedheng av gips.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall
  • Treverk
  • Avfall med andre urenheter.
  • Farlig avfall

Beskrivelse

Dette er en fraksjon som sitter sammen, og består av flere komponenter som ikke lar seg skilles fra hverandre og sorteres. Fraksjon skal være ren og ikke inneholde treverk eller andre typer fraksjoner og forurensninger. Gips som sitter fast og som er et vedheng til flisene er ok. Løs ren gips fjernes og leveres inn som ren gips til gjenvinning. Vær klar over at limet er farlig avfall og fugemassen kan inneholde farlig avfall.

Innsamling

Avfallet skal basiskarakteriseres, kryss av for taksten og keramikk.  Skriv i kommentarfeltet: keramiske fliser med vedheng av gips. Avfallet samles i Big Bag ved mindre mengder eller i åpen 10 m3 container.

Behandling

Avfallet sendes til godkjent mottak for behandling og deponering.

Gjenvinning

Avfallet skal ikke gjenvinnes, men legges på deponi.

Avvik

Er avfallet ufullstendig sortert blir det ført avvik og kunden blir fakturert.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!