Jern og metaller
Jern og metaller – NS:1452

Skal inneholde

  • Forskjellige typer metall.
  • Kan være innslag av for eksempel plast og treverk.

Skal ikke inneholde

  • Andre typer avfall
  • Usanert metallavfall:              

– Skrapjern med farlig avfall 

– Bilvrak som ikke er tømt for drivstoff eller oljer.

– Tanker som ikke er rengjort

– Stengte gassflasker skal håndteres som de er under trykk. – Kompressor/ gressklippere som ikke tomt for oljer og drivstoff.

Beskrivelse

Metall, komplekst er sammensatt av forskjellige typer metall.

Innsamling

Åpne krok- eller liftcontainer.

Behandling

Metallet blir sortert i de forskjellige typer ved kverning.

Gjenvinning

Smeltes om til nye produkter, materialgjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.
Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!