Skal inneholde

  • Kretskort
  • Mønsterkort

Skal ikke inneholde

  • Annen type EE-avfall

Beskrivelse

Kretskort er plate eller kort med sammenkoblede elektroniske komponenter, som sammen danner én eller flere elektriske kretser. Alle elektroniske apparater vil inneholde et eller flere kretskort. Mønsterkort er kortet komponentene sitter montert på kalles mønsterkort, og inneholder ledningsmønsteret som forbinder komponentene. Mønsterkortet er vanligvis laget av et plastlaminat, der ledningsmønstre i tynn kobberfolie ligger lagvis inne i plastlaminatet. Antall lag med ledningsmønstre kan variere fra ett enkelt til mer en tjue.

Innsamling

Samles inn på europall med karm og leveres til godkjent mottak. Kretskort og mønsterkort trenger man ikke deklarere. 

Behandling

Leveres inn til godkjent mottak for demontering.

Gjenvinning

Metaller som fjernes fra kretskort og mønsterkort gjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!