Lyspærer – NS:7086

Skal inneholde

  • Sparepærer og andre kvikksølvholdige lyskilder.
  • Lysstoffrør som ikke er rette.

Skal ikke inneholde

  • Lysstoffrør, rette.
  • Skal ikke ligge i emballasjen.
  • EE-avfall, glødelamper, farlig avfall og andre typer avfall.

Beskrivelse

Brukte og nye kvikksølvholdige lyskilder, som for eksempel sparepærer.

Innsamling

Separate oppsamlingsenheter, som for eksempel beholdere. Viktig at dette samles opp slik at det ikke knuses.

Behandling

Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning

Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke. Hvis det er mulig, gjenvinnes metallet..

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Dersom avfallet er ødelagt, kan mottak nekte å ta imot. Deklarasjon må fylles ut for at sjåfør skal ta med farlig avfall.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriftens kap. 11 – Farlig avfall

Særlig risiko

Sparepærer inneholder kvikksølv som lekker ut hvis disse knuses. Både kvikksølvdamp og pulver er skadelig.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!