Betong ren, uten armering – NS:1611

Skal inneholde

  • betong uten forurensing og armering.

Skal ikke inneholde

  • armert betong
  • jord
  • varmekabler
  • gulvbelegg
  • treverk

Beskrivelse

Utherdet betong fra riving.

Innsamling

Betong samles i containere eller tippbiler med hengere. Vær oppmerksom på at ikke oppsamlingsenheter er lastet tyngre enn tillatt. Ta kontakt med transportavdelingen hos ØG for veiledning. Avfallet skal basiskarakteriseres og skjema skal følge avfallet til mottaket.

Behandling

Betong knuses ned.

Gjenvinning

Brukes til forsterkningslag på parkeringsanlegg, gangveier, gårdsplasser, avfallsmottak o.l.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Betongforskriften

Særlige risikoforhold

Betong er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte hudkontakt. Ved store enheter kan det være klemfare.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!