Plastemballasje
Plastemballasje – NS: 1729

Skal inneholde

  • Myk- og hardplastemballasje som eksempelvis:
  • flasker, kanner, begre, poser, forpakninger og folie.

Skal ikke inneholde

  • Skitten/forurenset plast
  • Gummiprodukter
  • Tau og snorer
  • Stroppebånd
  • EPS
  • Metall
  • Farlig avfall

Beskrivelse

Plastemballasje som er ren og ikke tilgriset kan materialgjenvinnes.

Innsamling

Hentes i løst eller ballet fraksjon, i klare eller lilla sekker, beholdere, containere og komprimatorer.

Behandling

Kontrolleres visuelt av sjåfør og ved ankomst mottak.  Her presses plasten før det sendes til gjenvinning.

Gjenvinning

Plasten sendes til materialgjenvinning.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon for eksempel plast som ikke er emballasje (plastleker, møbler).

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!