Polymeriserende stoff, isocyanater – NS:7121

Skal inneholde

  • Herdere m/isocyanater (brannfarlig og giftig).
  • Herdere m/isocyanater (giftig).
  • Polyester
  • Styren

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall.

Beskrivelse

Polymeriserende stoff, isocyanater og andre råvarer for herdeplast.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!