Håndtering, behandling og planlegging innen avfallsbransjen er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap.

ØG kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder gode avfallsløsninger og som tar hensyn til både miljø og økonomi.

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med ØG på laget.


Vår vei til gode avfallsløsninger:

 • Kartlegging av kundens situasjon og behov
 • Utarbeidelse av avfallsløsning
 • Gjennomgang av relevante lover og forskrifter
 • Oversikt over avfallstyper og mengder
 • Sorteringsløsninger/oppsamlingspunkt
 • Hentefrekvens/transport
 • Utarbeidelse av avfallsplan
 • Bistå arkitekter vedr ny bygg og ombygging
 • Opplæring av ansatte i forbindelse med oppstart
 • Merking/HMS-dokumentasjon
 • Målsettinger og oppfølging

Vi legger vekt på intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelses standarden ISO 14001.

 

Kort sagt – vi vet hvordan vi skal hjelpe din bedrift slik at dere ivaretar miljøet på aller beste måte!