Moelven Mjøsbruket AS er en del av Moelven konsernet og har i samarbeid med oss i ØG jobbet for å forbedre sorteringsgraden av alt avfall. De har gjort tiltak som har gitt meget gode resultater og oppnådd en sorteringsgrad på hele 95 %. For å oppnå slike resultater kreves det god planlegging, riktig utstyr og rådgivning underveis.  Vi har opplevd at Moelven Mjøsbruket har vært en aktiv kunde som har tatt i bruk våre råd og iverksatt opplæring internt.

Vi er stolte over resultatene Moelven Mjøsbruket har oppnådd i disse årene vi har samarbeidet,  og vi ser fram til å fortsette og veilede organisasjonen rundt avfallet deres.

I Moelven konsernet har  som mål og oppnå 90 % sorteringsgrad og ligger i dag på 83,7 %. Så vi skjønner godt at konsernsjef Morten Kristiansen er fornøyd med resultatene til Moelven Mjøsbruket. 

Les mer om dette på Moelvens hjemmesider

Driftssjef Petter Fjeld Bjerke – foto: www.moelven.com