Verdens miljødag: en dag for planeten vår!

I dag, 5. juni, er det Verdens miljødag. Dette er en dag for planeten vår, som markeres den 5. juni hvert år og er verdens største miljømarkering. Denne dagen er ledet av FNs miljøprogram og feires av millioner av mennesker over hele verden. Den ble innstiftet etter FNs miljøvernkonferanse i Stockholm i 1972, og har siden da vært en global plattform for offentlig miljøreaksjon.

Temaet for Verdens miljødag 2024 er «Global reparasjon av jordkloden vår». Dette innebærer reparasjon av havene våre, landområdene våre, klimaet, og miljøet.  Verdens miljødag er mer enn bare en dag i kalenderen. Det er en viktig påminnelse om at vi alle har et ansvar for å beskytte og bevare miljøet vårt. Dagen oppmuntrer til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt. Den oppfordrer til kollektiv, transformativ handling i global skala for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår.

Avfallsbehandling er en kritisk del av miljøbeskyttelse. Riktig avfallshåndtering bidrar til et trygt arbeidsmiljø, god økonomi og bedre bærekraft. Det er avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt noe som fører til at vi reduserer behovet jomfruelige ressurser. Ved å bruke produkter og avfall om igjen utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Viktigheten av Verdens miljødag kan ikke understrekes nok. Vi står overfor økte klimaendringer, tap av naturmangfold og biologisk mangfold, og økt avfall1. For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C innen slutten av århundret, må vi halvere de årlige klimagassutslippene innen 20301. Forringelse av økosystemer påvirker livskvaliteten til anslagsvis 3,2 milliarder mennesker, eller 40 prosent av verdens befolkning. Dette er bare noen av de mange utfordringene vi står overfor.

Verdens miljødag er derfor en viktig dag for å øke bevisstheten om disse problemene og mobilisere folk over hele verden til å ta handling. Det er en dag for å feire de fremskrittene vi har gjort, men også for å erkjenne at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår. Vi har bare én jordklode, og det er opp til oss å beskytte den. Så la oss feire Verdens miljødag ved å ta skritt for å beskytte og bevare planeten vår. Fordi i slutten av dagen, vi har bare én jord, og det er opp til oss å ta vare på den. Hadde hele verdens befolkning hatt samme forbruksnivå som Norge, ville vi hatt behov for 3,4 jordkloder.

Verdens miljødag