Fra og med 2022 har sorteringskriteriene endret seg rundt sortering av fraksjonen oljefiltre (7024). Endringen medfører at oljefiltre må sorteres i ;

  • Bensin- og dieselfiltre, avfallsstoffnr. 7023 – les mer på vårt faktaark.
  • Oljefiltre med lukket metallkappe, avfallsstoffnr. 7024 – les mer på vårt faktaark.
  • Innsatsfilter, avfallsstoffnr. 7022 –  les mer på vårt faktaark «Oljeforurenset masse».

Det betyr at det skal sorteres i tre forskjellige fraksjoner noe som igjen innebærer 3 forskjellige oppsamlingsenheter.  Vi anbefaler 200 liters fat men vi kan også tilby mindre oppsamlingsenheter som 30 eller 60 liters fat om dette behovet er mer dekkende for din bedrift.

Fraksjonene er betegnet som farlig avfall, og er omfattet av deklareringsplikten i henhold til Avfallsforskriften kap. 11 der hver fraksjon må deklareres for seg. Vær klar over at farlig avfall skal leveres minst en gang i året.

Hvis avfallet er ufullstendig sortert vil det påløpe gebyr for ekstra sortering, emballasjekostnad og avviksgebyr.

Vil du vite mer om farlig avfall kan du lese mer om det her.