fbpx

Ny forbrennings avgift fra 1. januar 2024

Det er vedtatt en betydelig økning av CO2 avgiften på forbrenning av avfall for 2024. Stortinget har vedtatt en økning av CO2 avgiften på forbrenning av avfall f.o.m den 01.01.24. Det ble innført en CO2 avgift i 2023 på kr 131,- pr tonn, den vil stortinget øke med kr 354,- pr tonn til 485,- pr …

Åpningstider jul og nyttår 2023

Her er våre åpningstider i jule- og nyttårsdagene i 2023 Avdeling 25. – 26. des. 27. – 29. des. 30. des. – 1. jan. Kundesenter Stengt 08.00 – 14.00 Stengt Kjørekontor Stengt 08.00 – 16.00 Stengt Anlegg, Gjøvik Stengt 08.00 – 16.00 Stengt Anlegg, Elverum Stengt Stengt Stengt

Informasjonsmøte – prosjekt ombruk av byggvarer

Agenda for møte: Fra Sirkula Ingrid Staveland Reppe, Prosjektleder og fra Østlandet Gjenvinning AS Jon Inge Kjørum, Salgs- og markedssjef. Sted:  Kretsløpsparken hos Sirkula – Holmefaret 16, 2320 Furnes Dato:  24.august 2023 Tid:  09:00-10:30 Bindende påmelding til innen tirsdag 22.august til: ingrid.staveland.reppe@sirkula.no Ved påmelding:  Navn, navn på bedrift og antall deltagere  Les mer om prosjektet …

Veien til vårt anlegg på Gjøvik er stengt

Viktig informasjon om ankomst til vårt anlegg på Gjøvik, veien er fortiden stengt. Mattisrudsvingen er stengt ved undergangen under RV4. Bekken har tatt med seg en del av vegen, så det er usikkert når denne blir åpnet igjen. Vi antar at den vil være stengt i dag onsdag 9. august og morgen torsdag 10. august. …

Åpningstider sommeren 2023

Vårt kundesenter har åpent mellom kl. 07.30 og 15.30. Vårt kjørekontor har åpent mellom kl. 07.00 – 16.00 Våre anlegg har disse åpningstider i sommer: Gjøvik har åpent gjennom hele sommeren fra kl. 07.00 til 16.00. Elverum har stengt ukene 28, 29 og 30.

BRANSJEPROFILEN – I KRETSLØPET

Vår administrerende direktør er med under spalten BRANSJEPROFILEN i Kretsløpet, et fagblad for avfall og gjenvinning. Nedenfor kan du lese artikkelen i sin helhet. Kilde: Kretsløpet utgave 2/2023, side 35. Navn: Bjørn RosenbergStilling: Administrerende direktørFirma: Østlandet Gjenvinning AS (ØG)Ansatt siden: 2003 Kildesortering, ombruk og bærekraft har kommet for å bli Jeg har vært så heldig og fulgt utviklingen i …

Åpningstider for påsken 2023

Her finner du våre åpningstider i forbindelse med påsken i år. Kundesenteret har følgende åpningstider: Mandag 3. april Kl. 7.30 – 15.30 Tirsdag 4. april Kl. 7.30 – 15.30 Onsdag 5. april Kl. 7.30 – 12.00 Skjærtorsdag 6.  april Stengt Langfredag 7. april Stengt 2. påskedag 10. april Stengt Anlegg Gjøvik og vårt kjørekontor har …

CO2-avgiften på forbrenning av avfall

Stortinget vedtok i desember å øke CO2-avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Måten dette ble gjort på, gjør at dette krever en EØS-godkjenning. Nå det viser seg at denne ikke er på plass, og at avgiftsøkningen inntil videre kun blir kr 25,- pr. tonn, …

Nytt i avfallsforskriften om kildesortering av matavfall og plast fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 ble det innført nye regler som setter strengere krav til hva som kan kastes i restavfall og som må kildesorteres. Juridisk handler det om endringer i Avfallsforskriftens kapittel 10a, som omhandler utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall. Med en setning betyr endringen at tilnærmet alle bedrifter må kildesortere husholdningslignende plast- …

ØG inn som medlem i Norwegian Wood Cluster

ØG er blitt medlem i Norwegian Wood Cluster. Norwegian Wood Cluster (NWC) er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. ØG ønsker gjennom medlemskap i NWC å bidra til at produkter ombrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes og at vi kan bidra til …