BRANSJEPROFILEN – I KRETSLØPET

Vår administrerende direktør er med under spalten BRANSJEPROFILEN i Kretsløpet, et fagblad for avfall og gjenvinning. Nedenfor kan du lese artikkelen i sin helhet. Kilde: Kretsløpet utgave 2/2023, side 35. Navn: Bjørn RosenbergStilling: Administrerende direktørFirma: Østlandet Gjenvinning AS (ØG)Ansatt siden: 2003 Kildesortering, ombruk og bærekraft har kommet for å bli Jeg har vært så heldig og fulgt utviklingen i …

CO2-avgiften på forbrenning av avfall

Stortinget vedtok i desember å øke CO2-avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Måten dette ble gjort på, gjør at dette krever en EØS-godkjenning. Nå det viser seg at denne ikke er på plass, og at avgiftsøkningen inntil videre kun blir kr 25,- pr. tonn, …